อภิฐานศัพท์การเทรด

     อุตสาหกรรม forex ถูกสร้างขึ้นจากคำจำกัดความนับไม่ถ้วนและมันเป็นเรื่องง่ายที่จะลืมมันไป บ้าง แต่เพราะไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับ forex ใดที่จะสำเร็จได้โดยไม่มีอภิธานคำศัพท์ของ forex ที่เราได้รวบรวมมาไว้ให้ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายคำจำกัดความที่สำคัญ ในภาษาที่ง่ายที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ด้วยวิธีนี้คุณจะไม่หลงทางหรือสับสนอีก!

      Aggregate Risk (ความเสี่ยงรวม)
เมื่อธนาคารหรือสถาบันทางการเงินมีความเสี่ยงที่เผยมาถึงสัญญา forex จากลูกค้ารายเดียว
      Ask (เสนอขาย)
ราคาที่ผู้ซื้อขายยอมรับที่จะซื้อหลักทรัพย์
      Asset (สินทรัพย์)
รายการ/ทรัพย์สินที่มีมูลค่า
      Bank Rate (อัตราธนาคาร)
อัตราที่ธนาคารกลางของประเทศให้กู้ยืมเงินไปยังธนาคารในประเทศของตน
      Base Currency (สกุลเงินฐาน)
ในคู่สกุลเงิน สกุลเงินแรกในคู่เรียกว่าสกุลเงินฐาน ยกตัวอย่างเช่น ในคู่ USD/JPY, USD เป็นสกุลเงินฐาน
      Bear Market (ตลาดหมี)
เมื่อราคาของหลักทรัพย์ สินทรัพย์หรือตลาดบางส่วนมีการลดลง
      Bid (เสนอซื้อ)
ราคาที่ผู้ซื้อขายเตรียมที่จะขายหลักทรัพย์
      Bull Market (ตลาดกระทิง)
เมื่อราคาของหลักทรัพย์ สินทรัพย์หรือตลาดบางส่วนมีการเพิ่มขึ้น
      Buy Limit Order (สั่งซื้อที่จำกัด)
คำสั่งซื้อขายเพื่อดำเนินการทำธุรกรรมที่ หรือต่ำกว่าราคาที่ระบุ คำว่า 'ขีดจำกัด' หมายถึงราคาที่ระบุ
      Carry Trade (การกู้ยืมเงินดอกเบี้ยต่ำ)
เมื่อนักลงทุนยืมในอัตราดอกเบี้ยต่ำเพื่อให้พวกเขาสามารถซื้อสินทรัพย์ที่มีแนวโน้มในการส่งผลให้มีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่า
      Closed Position (ตำแหน่งที่ปิด)
เมื่อตำแหน่งมีการปิด การทำธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์แล้ว - ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งที่ยาวหรือสั้นหรือเป็นผลกำไรหรือทำให้ขาดทุน
      Closing Market Rate (การปิด Market Rate)
หรือที่เรียกว่าการปิดราคา นี้เป็นอัตราสุดท้ายที่หลักทรัพย์มีการซื้อขายในวัน เทียนหรือกรอบเวลาที่เฉพาะ
      Currency Appreciation (การแข็งค่าของสกุลเงิน)
เมื่อสกุลเงินเพิ่มมูลค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น
      Currency Futures (ฟิวเจอร์สสกุลเงิน)
สัญญาที่ระบุราคาที่สกุลเงินสามารถซื้อหรือขายในวันที่กำหนดในอนาคต สัญญาฟิวเจอร์สมักจะมีการใช้โดยนักลงทุนในการป้องกันความเสี่ยง
      Currency Pair (คู่สกุลเงิน)
คู่ที่เกิดจากสองสกุลเงินที่ต่างกันซึ่งมีการซื้อขายในการทำธุรกรรม forex ตัวอย่างเช่น EUR/USD
      Daily Chart (กราฟรายวัน)
กราฟที่แสดงให้เห็นการเคลื่อนไหวระหว่างวันของหลักทรัพย์
      Day Trade (วันซื้อขาย)
การซื้อขายที่เปิดและปิดภายในวันเดียว
      Demo Account (บัญชีทดลอง)
บัญชี การซื้อขายที่ใช้เงินเสมือน ทำให้ผู้ซื้อขายมีโอกาสสำรวจตลาดและทดสอบแพลตฟอร์มการซื้อขายที่พวกเขากำลัง ใช้ก่อนการตัดสินใจลงทุนด้วยเงินจริงในบัญชีการซื้อขายจริง
      Depth of Market (ความลึกของตลาด)
คำสั่งขายที่เปิดและคำสั่งซื้อที่วางสำหรับหลักทรัพย์ในราคาที่แตกต่างกัน
      Drawdown
เมื่อมูลค่าของเงินลงทุนลดลง, ความยาวระหว่างจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดเรียกว่า drawdown
      ECN Broker (โบรกเกอร์ ECN)
โบรกเกอร์ที่ใช้เครือข่ายการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ (ECNs) เพื่อให้ลูกค้าของตนเข้าถึงผู้ให้บริการสภาพคล่องได้โดยตรง
      Exchange Rate (อัตราแลกเปลี่ยน)
อัตราที่สกุลเงินสามารถแลกเปลี่ยนกับอีกสกุลเงิน
      Execution (การดำเนินการ)
เมื่อการซื้อขายมีการดำเนินการและเสร็จสมบูรณ์
      Exposure
หมายถึงเงินที่ลงทุนในหลักทรัพย์และมีความเสี่ยงด้านตลาด
      Fill
การเสร็จสิ้นของคำสั่งซื้อขาย
      Fill or Kill
เมื่อ นักลงทุนมีราคาที่เฉพาะที่พวกเขาต้องการดำเนินการทำธุรกรรม พวกเขาวางคำสั่งซื้อขาย Fill or Kill - หมายความว่าหากคำสั่งซื้อขายยังไม่ได้มีการเติมให้เต็มในราคาที่ต้องการ จะมีการยกเลิกหรือถูกฆ่าตาย
      Fill Price (ราคา Fill)
ราคาที่คำสั่งซื้อขายเสร็จสมบูรณ์แล้ว
      Floating Exchange Rate (อัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว)
เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนไม่คงที่ แต่มีการปรับขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทานของสกุลเงินเฉพาะเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น ๆ
      Forex Chart (กราฟ Forex)
กราฟดิจิตอลที่พลอตการเคลื่อนไหวของราคาคู่สกุลเงินเพื่อช่วยนักลงทุนตัดสินใจซื้อขาย
      Forex Scalping
กลยุทธ์ การซื้อขายที่ขึ้นอยู่กับแนวคิดที่ว่าหากคุณซื้อและขาย (หรือขายและซื้อ) สกุลเงินภายในกรอบเวลาที่สั้นมาก คุณมีแนวโน้มที่จะทำกำไรมากกว่าด้วยการเคลื่อนไหวของราคาที่มีขนาดใหญ่
      Forex Signal System (ระบบตะกร้าเงิน)
กลุ่มเฉพาะของสกุลเงินซึ่งสร้างค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ทำหน้าที่เป็นมาตรการเพื่อประเมินค่าเงินตรา
      Forex Signal System (ระบบสัญญาณ Forex)
ระบบซึ่งจะช่วยให้สัญญาณแก่ผู้ซื้อขายเพื่อช่วยให้พวกเขาตัดสินใจว่าเวลาใดที่เหมาะในการซื้อหรือขายคู่สกุลเงิน
      Forex Spot Rate (อัตราสปอต Forex)
อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันที่คู่สกุลเงินสามารถซื้อหรือขายได้
      Forex Trading Robot (หุ่นยนต์ซื้อขาย Forex)
คือซอฟต์แวร์การซื้อขายอัตโนมัติซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยในการพิจารณาว่าจะซื้อหรือขายคู่สกุลเงินในเวลาที่กำหนด
      Fundamental Analysis (การวิเคราะห์พื้นฐาน)
ผลกระทบทางเศรษฐกิจและกิจกรรมทางการเมืองที่มีต่อราคาในตลาดการเงิน (การประกาศอัตราดอกเบี้ย, อัตราการว่างงาน และอื่นๆ)
      Hedge
นัก ลงทุนใช้การประกันความเสี่ยงเพื่อปกป้องตนเองโดยการลดความเสี่ยงที่อาจเกิด จากการเคลื่อนไหวของตลาดที่ไม่พึงประสงค์ หมายถึงการทำสองถ่วงดุลการลงทุน ในทางที่ลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากความผันผวนของราคา
      Interbank Rate (อัตราดอกเบี้ยระหว่างธนาคาร)
อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากเงินกู้ยืมระยะสั้นระหว่างธนาคาร
      Leverage
มีการนำเสนอโดยโบรกเกอร์เพื่อเพิ่มกำลังซื้อของผู้ซื้อขายโดยให้พวกเขา สามารถฝากเงินในจำนวนเล็กน้อยของเงินทุนและซื้อขายปริมาณขนาดใหญ่ Leverage จะแสดงในรูปแบบอัตราส่วน ดังนั้นถ้าเป็น 1: 100 กำลังซื้อของผู้ซื้อขายจะขยายเป็น 100 เท่า
      Limit Order
คำสั่งซื้อขายเพื่อดำเนินการการซื้อขายในราคาเฉพาะหรือราคาที่ดีกว่า
      Limit Price
ราคาเฉพาะที่อ้างอิงในการจำกัดคำสั่งซื้อขาย
      Liquidity (สภาพคล่อง)
ปริมาณที่มีอยู่ในตลาดสำหรับคู่สกุลเงินเฉพาะ
      Long Position (ตำแหน่งยาว)
การใช้ตำแหน่งยาวในสกุลเงินหมายความว่าคุณจะซื้อมัน ในคู่สกุลเงิน คุณซื้อสกุลเงินแรกของสองสกุลเงิน - สกุลเงินฐาน
      Lots
ลอตเป็นปริมาณมาตรฐานของตราสารที่คุณกำลังซื้อขาย ใน forex หนึ่งลอตคือ 100,000 หน่วยของสกุลเงินเฉพาะ
      Margin (มาร์จิ้น)
หมายถึงจำนวนเงินที่จำเป็นต้องใช้ในบัญชีของคุณเพื่อรักษาตำแหน่งที่เปิด
      Margin Call
นี่คือการแจ้งเตือนที่เตือนคุณว่าคุณต้องทำการฝากเงินในบัญชีซื้อขายของคุณเพื่อให้มีมาร์จิ้นเพียงพอเพื่อคงตำแหน่งเปิดที่มีอยู่
      Mark-to-Market
จะมีค่าตำแหน่งที่เปิด หากมันถูกปิดที่อัตราตลาดปัจจุบัน
      Market Order (คำสั่งซื้อขายตลาด)
คำสั่งซื้อขายสำหรับการซื้อขายเพื่อดำเนินการทันทีในราคาที่ดีที่สุด
      Market Rate (อัตราตลาด)
การอ้างอิงปัจจุบันสำหรับคู่สกุลเงิน
      Micro Lot (ไมโครลอต)
ไมโครลอตเท่ากับ 1,000 หน่วยของสกุลเงินฐานในคู่สกุลเงิน
      Middle Rate (อัตรากลาง)
ราคาในระหว่างราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขาย
      No Dealing Desk
เมื่อผู้ซื้อขายมีการเข้าถึงโดยตรงไปยังตลาดระหว่างธนาคารและไม่มีเคาน์เตอร์จัดการเข้ามาเกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมของพวกเขา
      Open Position (ตำแหน่งที่เปิด)
ตำแหน่งที่ใช้ในคู่สกุลเงิน/หลักทรัพย์ที่ขึ้นอยู่กับผลกำไรหรือขาดทุน
      Over the Counter (ผ่านเคาน์เตอร์)
วิธีดั้งเดิมในการซื้อขาย forex คือ 'ผ่านเคาน์เตอร์' หมายถึงผู้ซื้อขายทำธุรกรรม forex ผ่านทางโทรศัพท์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
      Overnight Position (ตำแหน่งข้ามคืน)
เมื่อตำแหน่งของผู้ซื้อขายมีการเปิดค้างไว้และดำเนินการต่อไปยังวันซื้อขายถัดไป
      Pip
หมายถึงเปอร์เซ็นต์ในจุดและเป็นการเปลี่ยนแปลงราคาที่เล็กที่สุดที่สามารถ มองเห็นได้ในอัตราแลกเปลี่ยน ในกรณีส่วนใหญ่คู่สกุลเงินที่มีราคาถึงสี่จุดทศนิยมและการเปลี่ยนแปลงที่ เล็กที่สุดที่สามารถเห็นได้ในทศนิยมหลักสุดท้าย
      Profit Taking
การปิดตำแหน่งเพื่อทำกำไร
      Quote Currency (สกุลเงินอ้างอิง)
สกุลเงินที่สองของคู่สกุลเงินเรียกว่าสกุลเงินอ้างอิง ตัวอย่างเช่นใน EUR/USD, USD เป็นสกุลเงินอ้างอิง
      Regulated Market (ตลาดที่มีการควบคุม)
ตลาดที่อยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบเพื่อคุ้มครองผู้ลงทุน
      Resistance
ระดับราคาที่หุ้นหรือสกุลเงินพบว่ายากที่จะทะลุเพดานและเป็นผลที่อาจเริ่มลดลงแทนที่
      Risk Management (การบริหารความเสี่ยง)
เครื่องมือและกลยุทธ์ที่ผู้ซื้อขายใช้ในการจำกัดความเสี่ยงทางการเงินมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
      Rollover Rate (อัตราโรลโอเวอร์)
ใน forex อัตราโรลโอเวอร์เป็นอัตราดอกเบี้ยที่ผู้ซื้อขายจ่ายหรือได้รับเมื่อพวกเขาถือ (โรลโอเวอร์) ตำแหน่งที่เปิดข้ามคืน
      Round Trip
หมายถึงจำนวนเงินรวมของเงินทุนที่เกี่ยวข้องในการเปิด และ ปิดตำแหน่ง
      Slippage
เมื่อ ผู้ซื้อขายดำเนินการคำสั่งซื้อขายในราคาที่แตกต่างมากต่อราคาที่พวกเขาคาด ว่าการซื้อขายจะมีการดำเนินการ ซึ่งมักเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาของความผันผวนสูง เมื่อผู้ซื้อขายใช้คำสั่งตลาดและคำสั่งหยุดการขาดทุน
      Soft Currency (สกุลเงินอ่อน)
สกุลเงินที่มีความไวต่อเหตุการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจและมีความผันผวนอย่างมากและไม่เสถียรโดยทั่วไป
      Speculator (ผู้เก็งกำไร)
ผู้ซื้อขายที่กล้าเสี่ยงเมื่อทำการซื้อขาย เลือกที่จะซื้อขายตราสารที่มีความเสี่ยงสูงโดยหวังว่าจะให้กำไรที่สูงขึ้น
      Spike
การเคลื่อนไหวขึ้นหรือลงอย่างรวดเร็วในราคา ที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาอันสั้น
      Spread (สเปรด)
ความแตกต่างระหว่างราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขายของคู่สกุลเงิน
      Stop Loss Order (คำสั่ง Stop Loss)
คำสั่งที่วางเพื่อซื้อหรือขายหลักทรัพย์/สกุลเงินเมื่อถึงราคาที่แน่นอน คำสั่งเหล่านี้จะวางเพื่อจำกัดการขาดทุนในตำแหน่ง
      Take Profit Order (T/P) (คำสั่ง Take Profit (T/P))
คำสั่งที่วางเพื่อปิดตำแหน่งเมื่อมันแตะที่ราคาเฉพาะ
      Technical Analysis (การวิเคราะห์ทางเทคนิค)
ผู้ซื้อขายใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อคาดการณ์ราคาโดยการตรวจสอบตลาด/ข้อมูลย้อนหลังผ่านการใช้กราฟและตัวชี้วัดการซื้อขาย
      Volatility (ความผันผวน)
หมายถึงระดับของความไม่แน่นอนที่อยู่รายรอบความผันผวนของราคาของหลักทรัพย์/คู่สกุลเงินบางส่วน
      Yield
เป็นอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนและมักจะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์